Vilka tekniska behov har patienterna och vården i framtiden?

Joakim Nelson, VD för Innovation Skåne

Innovation Skåne var en av de första medlemmarna som flyttade in i the Spark. Joakim Nelson, VD för företaget gillar de ljusa lokalerna som känns moderna och inspirerande.

- Det känns väldigt kul för oss att sitta tillsammans och att ha ett stort gemensamt utrymme där vi kan vara både kreativa och lite stökiga.

Han har en lång bakgrund i att leda innovationsprocesser inom ett flertal stora, tekniska och framgångsrika företag. Nu är han VD på Innovation Skåne som bland annat satsar på Health tech – det vill säga att med gränsöverskridande teknik- och affärsutveckling skapa helt nya hälso- och vårdlösningar. Genom att fånga upp idéer hos medarbetare, hjälper Innovation Skåne till med affärsutveckling av nya uppfinningar. De driver också HealthTech Nordic med över 260 start-up bolag.

- Jag vet ju hur svårt det är att komma in med oprövade koncept eller idéer på stora företag. Att hitta rätt person som vill köpa just din pryl - vilken dörr ska man knacka på liksom?

Behovet av att bättre förstå vad framtidens patienter efterfrågar, vårdens behov och teknologins möjligheter ökar ständigt.

- En revolution inom Health tech är sensorer. De har blivit väldigt små, oerhört billiga och tar nästan ingen ström. Tänk bara på din telefon – du har gyro, kompass, wifi, GPS, Bluetooth, flera kameror, mikrofon och kan även mäta temperatur och hur du rör dig. Vi är på väg mot ett samhälle där vi snart kan mäta allt.

Joakim Nelson menar att utvecklingen av nya appar och lösningar inom vården är något som måste ske – dels för att teknologin finns men även för att hälso- och sjukvården i framtiden inte kommer att kunna leverera den vård som behövs. Medellivslängden har höjts, vårdpersonalen går på knäna och skattepengarna räcker inte till.

- Att prognostisera sjukdom för de som ännu inte är sjuka, men som behöver förändra sina levnadsvanor för att inte bli det, kommer att bli centralt. Men även att fokusera ännu mer på prevention. För de som redan är sjuka kan man med sensorer exakt mäta hur kroppen mår, så att de endast söker vård när behovet verkligen finns.

Joakim Nelson ger exempel på ett aktuellt projekt där man följer hjärtpatienter. Istället för att schemalägga regelbundna kontroller för alla, kopplar patienten upp sig med en smartphone till ett AI-system som larmar när det är dags att träffa en läkare. Detta gör att patienterna inte behöver åka in i onödan och indikationer visar att man sparar hälften av kostnaderna. Men att införa ny teknologi i stora organisationer är alltid en utmaning. Lite som att byta motor på ett flygplan som redan flyger. Det är verksamheter som redan springer fort och som inte kan stänga ner för att starta upp något nytt. Säkerhet och integritetsfrågor är också viktiga aspekter att ta med i utvecklingen av ny teknologi.

- Men jag tror att om vi kan öka medvetenheten om människors hälsotillstånd är det bara positivt - de flesta människor vill få kännedom om presumtiva sjukdomar om de går att förhindra med en livsstilsförändring. Den generationen som nu är på väg in i kroniska sjukdomar har också stor teknisk mognad, även om den nya teknologin är mycket intuitiv – de flesta har inte gått kurs i hur man spelar Candy Crush eller navigerar med Google Maps, avslutar han.

 

Namn: Joakim Nelson
Jobbar som: VD Skåne innovation
Bakgrund: VP Head of External Innovation & Standardization, Technology på Sony Mobile i Lund. Tidigare chef inom Ericsson, Sony Ericsson, Anoto och flera andra företag i olika länder. Byggde upp Mobile Heights i Lund samt var dess ordförande i fem år. 
Bor: Lund
Ålder: 57
Familj: Gift två vuxna söner 29 och 26 år
På fritiden: Styrketränar och snickrar på sommarhuset i Furuboda
Aktuell: I showen OM X ANTAL ÅR, kan du träffa Joakim Nelson på scen. Showen körs för första gången den 7 november och sprider kunskap och stolta stories inom medicin och livsvetenskaper.

 

Text och foto: Åsa Hansdotter

Medicon Village Fastighets AB