Vind i seglen för AI bolag på Medicon Village

Vind i seglen för AI bolag på Medicon Village

AI-metod som spårar felmärkta cancerdata. Verktyg som lindrar kronisk smärta. Verktyg för att hindra fall. Det är tre metoder inom AI som varit synliga under våren – den första på en prestigefylld tävling i USA, de två senare på AI Nordic Powwow, en AI konferens i Lund. Bolagen Bionamic, Paindrainer och Infonomy utvecklar metoderna och har sitt säte på Medicon Village. Där sitter idag ett tiotal bolag som utvecklar lösningar baserade på AI.

Förra året skedde en dramatisk ökning av appar, verktyg och plattformar baserade på artificiell intelligens (AI). I år har framstegen fortsatt och de stora, globala bolagens investeringar i forskning och utveckling, av till exempel specialiserade processorer och chip eller infrastruktur för analys av stora datamängder, är lovande för att göra AI tillgänglig för fler.

Region Skåne meddelade nyligen att de ska satsa på att göra Skåne mer konkurrenskraftigt inom AI genom att starta en sydlig nod i det nationella nätverket AI Innovation of Sweden.* Det kan bli en fördel för de bolag på Medicon Village som bidrar till AI trenden. Bolagen utvecklar framförallt verktyg och tjänster för att främja hälsa eller för att analysera stora datamängder inom life science. Bionamic, PainDrainer AB och Infonomy, som samverkar med forskare, är tre av bolagen med banbrytande lösningar.

Bionamic spårar felmärkta cancerdata

Oavsiktliga förväxlingar av patientprover är ett problem som förekommer i vården. Det bidrar inte enbart till oanvändbara resultat och felaktiga beslut för den enskilde patienten utan påverkar också vår förståelse av en sjukdom. Bionamic har tagit fram en algoritm för att spåra felmärkta data hos patienter med cancer. Det gjorde de tillsammans med sina tävlingspartners, forskare på Lunds universitet. Metoden bygger på olika komponenter av AI som gav Bionamic en seger i en internationell tävling som utlystes av USAs federala myndighet för livsmedel och läkemedel, FDA, ihop med det nationella cancerinstitutet, NCI.  

Idag gör teknologier och beräkningsalgoritmer det möjligt att extrahera information från patientprover för att till exempel se molekylers egenskaper hos enskilda individer. Det i sin tur kan leda till att läkaren kan välja den behandling som är bäst lämpad för patienten.

PainDrainer™ lindrar smärta

PainDrainer AB utvecklar ett webbaserat medicintekniskt verktyg baserat på att artificiell intelligens ska hjälpa patienter med kronisk smärta till ökad livskvalitet. Verktyget, PainDrainer™, förutspår med hjälp av patientspecifik information hur olika aktiviteter kommer att påverka patientens smärtnivå – patienten får en ”personlig smärtcoach”.

Just nu är kliniska försök i startgroparna. PainDrainer™ bygger på information som patienten registrerar för bland annat träning, vardagsaktiviteter och smärtnivåer. Efter en dryg veckas bruk har PainDrainer™ lärt sig att förutspå smärtnivån efter olika aktiviteter.

Långvarig smärta är ett folkhälsoproblem som medför stort personligt lidande för dem som lever med kronisk smärta. Det gör ungefär var tredje person. Och behovet av nya behandlingsmetoder är stort, eftersom de terapeutiska behandlingarna som finns idag har en begränsad effekt.

Infonomy kartlägger rörelsemönster

Infonomy utvecklar algoritmer för att främja hälsa. De kartlägger rörelsemönster och baserat på information från sensorer på försökspersoner i kliniska försök har de bland annat utvecklat en Snubblometer®. Det är ett verktyg för att hindra fall och bedöma fallrisken hos personer över 65 år.

Snubblometer® innehåller flera patentsökta algoritmer som både känner igen och kommunicerar tidiga signaler om ökad fallrisk samt larmar vid akuta situationer. Den är ett tillförlitligt och välfungerande verktyg för att mäta balansen. Detta publicerade forskare på Lunds universitet i den vetenskapliga tidskriften BMC Research Notes i våras.

Ordet ”falla” leder sällan till att vi får hjärtat i halsgropen, men det är ett stort folkhälsoproblem. Var tredje person över 65 år i eget boende faller varje år och av dessa får var fjärde allvarliga skador. Fallskador är också den olyckstyp som leder till flest dödsfall.

AI för kvalitetsäkring av vårdkedjan

- När forskare jobbar som ett team tillsammans med AI algoritmer öppnas stora möjligheter. AI kan, inom överskådlig framtid, inte ersätta förmågan hos duktiga forskare att se samband och dra slutsatser, men har sedan länge överträffat mänskliga ögon och hjärnor i sin förmåga att tolka och se mönster i stora, komplexa dataset, säger Anders Carlsson på Bionamic.

Möjligheterna med AI-teknik blir därför allt viktigare inom life science och även inom hälso- och sjukvård i Sverige. 

- Det kommer att bli en utmaning att rekrytera tillräckligt med personal för att ta hand om en växande och åldrande befolkning. Då blir AI viktigt eftersom validerad och välfungerande teknik, som Snubblometer®, kommer att avlasta personal i vård och omsorg och bidra till effektivare vård. AI bidrar även till en mer individuellt anpassad vård och omsorg, säger Jonas Källmén från Infonomy.

- AI kommer i förlängningen kunna stödja vård och forskning på vis vi ännu inte har en aning om. Initialt tror jag dock att AI bland annat kan hjälpa till med att kvalitetssäkra de flesta stegen i en vårdkedja, och bidra med nya kraftfulla sätt att titta på stora forskningsdataset, säger Anders Carlsson.

 

Skriven av Tanja Jensen, vetenskaplig skribent

*Källa: Rapidus

Medicon Village Innovation AB