Xintela breddar klinisk utveckling av stamcellsprodukten XSTEM

Xintela breddar klinisk utveckling av stamcellsprodukten XSTEM

Xintela meddelar att bolaget utökar det kliniska utvecklingsarbetet av sin stamcellsprodukt XSTEM till nästa valda indikation, venösa bensår, den vanligaste formen av svårläkta (kroniska) sår hos människor. Ett vetenskapligt rådgivningsmöte med Läkemedelsverket har framgångsrikt genomförts och arbetet med att ta fram dokumentation för en ansökan om klinisk studie på venösa bensår har initierats.

Xintela har tidigare rapporterat utmärkt sårläkningsförmåga av XSTEM i en preklinisk djurmodell som utfördes tillsammans med Prof. Folke Sjöberg och hans medarbetare vid Brännskadecentrum, universitetssjukhuset i Linköping.  En klinisk studie på patienter med venösa bensår planeras nu i samarbete med Prof. Sjöberg och hans team.

”Venösa bensår representerar en stor och attraktiv marknad där det medicinska behovet av bättre behandling är mycket stort. Dessutom uppskattas tiden till marknaden för denna indikation vara snabb jämfört med många andra indikationer”, säger Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund.

Parallellt förbereder Xintela för att starta en klinisk studie med XSTEM på artrospatienter som ska genomföras i Australien. Produktionen av XSTEM pågår för närvarande i bolagets GMP- produktionsanläggning i Lund.

”Tiden är nu rätt för oss att utöka det kliniska utvecklingsprogrammet för XSTEM och aktivera nästa valda sjukdomsområde. Vi har tagit fram omfattande preklinisk dokumentation av XSTEM, som ger stark support för användningen av XSTEM för behandling av olika indikationer inklusive svårläkta sår och vi har ett godkännande från Läkedelsverket att tillverka XSTEM i vår egen GMP-anläggning. Dessutom har vi nyligen utökat och förstärkt vårt kliniska utvecklingsteam med en ny Director Clinical Development, Camilla Wennersten, ny Chief Medical Officer, Per Norlén och en nyrekryterad Senior Clinical Trial Manager som börjar i december”, säger Xintelas vd Evy Lundgren- Åkerlund.

Xintela AB