Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO för behandling av tumörer i hjärnan

Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO för behandling av tumörer i hjärnan

Xintela meddelar idag att det amerikanska patentverket USPTO har utfärdat ett så kallat Notice of Allowance för bolagets patentansökan avseende riktad antikroppsbehandling av tumörer i centrala nervsystemet (CNS).

Xintelas patentansökan 15/550,837 i USA skyddar bolagets målmolekyl integrin α10β1 för antikroppsbaserad behandling av tumörer i CNS inklusive glioblastom. Bolaget har nu erhållit Notice of Allowance som innebär att USPTO har för avsikt att godkänna patentansökan efter att några formella åtgärder har genomförts. När patentet godkänts kommer det att vara giltigt till och med 2036. Under 2020 godkändes motsvarande europeiska patentansökan av Europapatentverket (EPO).

Det här är ett mycket glädjande besked som tillför ett betydande värde till vår onkologiverksamhet samt breddar och förstärker Xintelas patentskydd inom onkologi på den viktiga amerikanska marknaden, säger Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund.

Xintela har tidigare rapporterat att bolagets målsökande ADC (Antibody-Drug Conjugate) antikroppar har celldödande effekt på glioblastomceller både i cellstudier och i en djurmodell. Resultaten har publicerats i tidskriften Cancers (2019, Vol. 11, s. 587). Dessutom meddelade Xintela i december 2019 att bolagets funktionsblockerande antikroppar har tillväxthämmande effekt på glioblastom i en preklinisk studie.

Xintela AB