Xintela rapporterar positiva resultat från preklinisk ARDS studie och erhåller nytt anslag om 2,3 miljoner kronor

Xintela rapporterar positiva resultat från preklinisk ARDS studie och erhåller nytt anslag om 2,3 miljoner kronor

Xintela meddelar idag positiva resultet från den prekliniska ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) studien som delfinansierats av Vinnova. Resultaten från studien visar potentialen av bolagets stamcellsprodukt XSTEM för behandling av ARDS, en livshotande lungkomplikation som bl.a. kan drabba svårt sjuka covid-19 patienter. Xintela meddelar också att bolaget har erhållit ett nytt bidrag från Swelife/Vinnova för att fortsätta undersöka verkningsmekanismer av XSTEM i ARDS modellen och förbereda XSTEM för kliniska studier. 

Xintela har tidigare informerat om att bolagets stamcellsprodukt XSTEM utvärderas i en validerad djurmodell för behandling av ARDS samt att preliminära resultat har visat att stamcellerna förbättrar lungfunktionen och stabiliserar blodcirkulationen. Studien, som delfinansierats av Vinnova, har utförs i samarbete med Professor Sandra Lindstedt och hennes team vid Institutionen för Thoraxkirugi, Skånes universitetssjukhus. 

Den Vinnova-stödda studien har nu slutförts och resultaten bekräftar den terapeutiska effekten av XSTEM. Detta baseras både på mätningar av kliniska parametrar samt histologiska analyser som visar mindre skada på lungvävnaden efter behandling med XSTEM. Resultaten indikerade också immunmodulerande och anti-inflammatorisk effekt av stamcellerna.

Den 31 mars erhöll Xintela ett nytt bidrag på 2,3 MSEK från Swelife/ Vinnova i utlysningen ”Samverkansprojekt för bättre hälsa - Projekt som bidrar till förbättrad förebyggande, diagnoser, övervakning eller behandling”. Av 129 ansökningar beviljades 18 ansökningar totalt 36 MSEK. Syftet med Xintelas projekt är att ytterligare undersöka verkningsmekanismer i ARDS-modellen och förbereda XSTEM för kliniska studier. Projektet är ett samarbete med Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.

-Vi kan nu sammanfatta att ARDS studien har varit mycket framgångsrik. Det som är extra positivt är att vi kan se de terapeutiska effekterna av våra stamceller både genom kliniska mätmetoder och genom histologiska analyser av lungvävnader. Vi kommer nu att utvärdera resultaten vidare och besluta om nästa steg i utvecklingen av XSTEM för ARDS. Det nya bidraget är ett värdefullt stöd som gör det möjligt för oss att ytterligare undersöka den positiva effekten av XSTEM, säger Xintelas VD Evy Lundgren-Åkerlund.

-ARDS är ett mycket allvarligt tillstånd med hög dödlighet där vi idag saknar bra behandlingsalternativ. Den djurmodell vi använder för att studera ARDS liknar den kliniska situationen hos människa. Resultaten vi får med Xintelas stamceller i ARDS-modellen är därför lovande för att utveckla en behandling mot ARDS, säger Professor Sandra Lindstedt.

Xintela AB