Arbetsrättsbyrån MBL 11

Arbetsrättslig uppdatering på temat deltidspension, flexpension och förtidspension.

Kan äldre anställda kräva deltidspension?  Vad är flexpension och kollektivavtalad deltidspension? Vad säger lagen? Det finns inget i lagen som ger en anställd rätt att… Read More

Arbetsrättsbyrån MBL 11 vann ärende i Arbetsdomstolen för kundsräkning.

Två år efter uppsägning i 7 mannabolaget är arbetsrättstvisten avgjord. Familjeföretaget som blivit stämda av en tidigare anställd fick idag rätt i Arbetsdomstolen. Frågan gällde… Read More