Innovation Skåne

Apply to the DIGIT-PRE Open Call for SMEs!

In a world marked by constant change and growing challenges, innovation is our greatest ally. As we navigate the intricate web of societal needs and… Read More

Ny omgång med utbildningsserien: Horisont Europa Master Classes

Hoistont Europa Master Classes är en utbildningsserie som ges av Region Skånes stödfunktion för Horisont Europa. Utbildningen omfattar lärande och coachning för olika målgrupper… Read More