Vad arbetsgivare behöver göra till följd av nya LAS

Setterwalls Advokatbyrå

(In Swedish only) Under 2022 har den svenska arbetsrätten genomgått den största förändringen på decennier. Som arbetsgivare är det viktigt att känna till de nya reglerna, att undersöka hur ändringarna påverkar verksamheten, och att sedan anpassa rutiner och administration av personal. I denna artikel presenteras vilka övergripande åtgärder bolag behöver arbeta med för att följa de största regeländringarna.

Artikeln är skriven för Sydsvenskt Näringsliv nr 3 2022 samt även publicerad på Sydsvenska Handelskammarens hemsida. Läs hela artikeln och checklistan här.