Vad forskar du om?

Lunds universitet – Institutionen för laboratoriemedicin i Lund

Alexander Pietras forskar om gioblastom – den mest aggressiva formen av hjärntumör som drabbar både barn och vuxna.