Vårdcentral med fysisk och digital vård

Medicon Village

Av Medicon Villages tre kliniker* täcker Kry Vårdcentral med sin primärvårdsinriktning det bredaste området. Som på en traditionell fysisk vårdcentral arbetar där bl a läkare, psykolog, fysioterapeut, dietist, arbetsterapeut och sköterskor med olika inriktning. Utifrån inriktningen på s k digifysisk vård erbjuds dessutom digitala möten, en fördel vid t ex digitala uppföljningsmöten som kan genomföras via video.

– Vår vårdcentral var den första Kry öppnade i Sverige. Sedan starten 2018 har vi dubblerat ytan och är idag med ett tjugotal medarbetare en medelstor vårdcentral inom ramen för Region Skånes hälsoavtal. Jag har varit med nästan sedan starten och triggas verkligen av att få vara med och utveckla det digifysiska arbetssättet för att på ett mer optimalt sätt möta framtidens vårdbehov i primärvården, säger Anna Rosborg, verksamhetschef på Kry Vårdcentral på Medicon Village.

Fokus just nu efter pandemin är att få fler i området att inse fördelarna med att vara listad på vårdcentralen vid Scheeletorget, eftersom närmaste vårdcentral finns på mer än 2 kilometers avstånd. Samtidigt vill Anna göra fler uppmärksamma på att de erbjuder drop-in måndag till fredag kl 09.00-12.00 parallellt med tillgängligheten dygnet runt över appen, och gärna hjälper även dem som ej är listade hos dem med allt från TBE-vaccinering inför sommaren och behandling av könssjukdomar, till upplägg med företagshälsovård.

* Medicon Villages två andra kliniker är Perituskliniken med sin högspecialiserade vård av i första hand urologiska sjukdomar samt Region Skånes klinik i anslutning till Avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Medicinska fakulteten).

https://www.kry.se/vardcentraler/skane/lund/