Kliniska Studier – en självklar del av svensk hälso- och sjukvård