Så gör vi verkstad av precisionsmedicin i Region Skåne