Kontakt

Skicka oss ett meddelande

Besöka

Map over the area

Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

OBS: Motorvägen E22 avstängd 5-19 april
Med anledning av byggnation av spårväg i Lund kommer E22 att stängas av 5-19 april och trafiken kommer att ledas om förbi arbetsplatsen. Detta kommer att medföra stora störningar och betydligt längre restider för alla som ska till eller passera Lund. Vi rekommenderar våra besökare att vara ute i mycket god tid.
Mer information finns på Lunds kommuns hemsida för Spårväg Lund C - ESS.

Parkering
Parkeringsplatser finns på hela området - parkeringsavgifter betalas via app i telefon (Parkster), biljettautomat eller SMS-tjänst. Ett begränsat antal kostnadsfria besöksplatser finns i anslutning till huvudinfarten till området - kräver att man registrerar sig i huvudreceptionen.

Kollektivtrafik
Hållplatser för kollektivtrafik finns i närheten. Använd gärna Skånetrafikens reseplanerare för att hitta lämplig förbindelse. De närmsta hållplatserna är "Sparta" och "Ole Römers väg".

Leveranser

Postadress

Medicon Village Fastighets AB, SE-223 81 Lund

Godsmottagning

Medicon Village Fastighets AB
Byggnad 402A
Scheelevägen 8
223 63 LUND

Telefonnummer och e-postadresser

Generell kontaktinformation

Telefonväxel: 046 - 275 60 00
E-postadress: info@mediconvillage.se

Meeting Service - konferens och restaurang

Telefon: 046 - 275 60 31
E-postadress: seeyou@mediconvillage.se

Lokalförfrågningar för kontor och laboratorier

E-postadress: living@mediconvillage.se

Fakturaadress

Fakturaadress att ange på fakturan:
Medicon Village Fastighets AB
223 81 Lund
Skicka elektroniskt till invoice@mediconvillage.se