Kontakt

Skicka oss ett meddelande

Jag godkänner härmed Medicon Village´s personuppgiftspolicy
Medicon Village sitemap (temporary)

Besöka

Besöksadress:
Medicon Village
Scheelevägen 2
Lund

Trafikstörningar
Just nu pågår ett antal byggprojekt i Medicon Village närområde, vilket kan påverka framkomligheten. Se karta.

Parkering
Parkeringsplatser finns på hela området - parkeringsavgifter betalas via app i telefon (Parkster), biljettautomat eller SMS-tjänst. För besökare finns avgiftsbelagda korttidsparkeringar (max 2 timmar): dels i anslutning till huvudinfarten till området, och dels längs södra fasaden på byggnad 303 (se karta).

Kollektivtrafik
Hållplatser för kollektivtrafik finns i närheten. Använd gärna Skånetrafikens reseplanerare för att hitta lämplig förbindelse. De närmsta hållplatserna är "Sparta" och "Ole Römers väg".

Leveranser

Postadress

Medicon Village Fastighets AB
SE-223 81 Lund

Godsmottagning

Medicon Village Fastighets AB
Byggnad 402A
Scheelevägen 8
223 63 LUND

Telefonnummer och e-postadresser

Generell kontaktinformation

Telefonväxel: 046 - 275 60 00
E-postadress: info@mediconvillage.se

Meeting Service - konferens och restaurang

Telefon: 046 - 275 60 31
E-postadress: seeyou@mediconvillage.se

Lokalförfrågningar för kontor och laboratorier

E-postadress: living@mediconvillage.se

Fakturaadress

Fakturaadress att ange på fakturan:
Medicon Village Fastighets AB
223 81 Lund
Skicka elektroniskt till invoice@mediconvillage.se