Vägleder i både Lund och Lusaka

Medicon Village

Per Löfberg är projektledare på Innovation Skåne, entreprenör i smarta kaminer i Zambia och skådespelare. Projektlederiet dominerar dagarna och består i att ansvara för det uppdrag EVolution Road fått av Trafikverket att skapa en test- och demonstrationssträcka för elväg i Lund.

Per Löfberg ser lugn ut när vi träffas i loungen på plan 1 i The Spark. Det förvånar när man hör honom berätta om dagar fyllda av spjutspetsinnoverande både som projektledare och entreprenör, skådespeleri och föräldraskap för två vuxna barn och en hemmavarande sladdis.

– Jag är utbildad i Danmark, först i scenkonst och senare av lärare med bakgrund som kaospiloter. Det kan ha bidragit till att jag tänker brett och blandar friskt i de utmaningar jag hanterar. Och att jag vågat ta på mig projektledaransvaret för ett tekniktungt projekt som EVolution Road utan att ha teknisk utbildning.

EVolution Road spjutspets i fossilfritt transportsystem

Våren 2020 landade projektet EVolution Road i att Elonroad byggde en ovanpåliggande elväg i bussfilen på Getingevägen i Lund, som ett år senare kompletterades av en variant nedfräst i vägbanan. Vägsträckan är kilometerlång med laddskenor som automatiskt kan ladda batterierna på elfordon, både när de kör och står stilla. 

Lösningen är s k konduktiv markbunden, där en avtagare under fordonet får direktkontakt med vägens laddskena, ström överförs och fordonets batterier laddas. En buss som laddats en kilometer på elvägen kan i dagsläget köra ca tre kilometer på laddningen.

Säkerheten är prioriterad. Det är endast korta segment av skenan som strömsätts med 600 V, varför den strömsatta delen alltid är täckt av själva fordonet. Framför och bakom fordonet är strömmen avslagen, vilket gör lösningen säker även i stadsmiljö med många trafikanter. 

– Elvägar gör att fordon slipper släpa på tunga batterier som kräver ändliga resurser för att produceras. Men för att tekniken skall accepteras allmänt måste den vara säker. Både vad gäller hur strömmen i skenorna hanteras och vilken påverkan installationen har på vägmiljön. Att snöröjningen fungerar och motorcyklister kan använda vägen utan halkrisk är exempel på utmaningar vi har ställts inför. Annat det lagts mycket kraft på är att säkerställa funktionen på alla system som oavsett väder, fukt och skräp på vägbanan skall styra vilken del av skenan som är strömsatt.

Många krafter skall dra åt samma håll

För att genomföra ett demonstrationsprojekt av den här magnituden krävs en bred koalition av partners. Det konsortium Per leder som representant för Innovation Skåne representerar därför aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor inom ramen för samarbetsformen trippelhelix. 

I praktiken innebär det ett nära samarbete mellan bl a teknikutvecklare och -leverantörer, kraftleverantörer, fordonstillverkare, vägoperatörer, forskare och samhällsplanerare. Tekniken som testas i projektet har utvecklats av Lundaföretaget Elonroad i samarbete med LTH. Andra partners är Kraftringen Energi, Lund kommun, Ramboll, Skånetrafiken, Solaris Sverige och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

– Som projektets ansvarige i förhållande till huvudfinansiären och beställaren Trafikverket är jag mer barnmorska än morsa. Den som driver utvecklingen är Dan Zethraeus som grundare och huvudägare i Elonroad, tillsammans med deras VD Karin Ebbinghaus.

Parallellt med att pilotanläggningen testas ökar intresset från investerare och kunder som vill vara en del av Elonroads resa framöver. Kunder som Bring, DHL och Helsingborgs hamn har köpt installationer av tekniken för både egna teststräckor och laddning av stillastående ellastbilar vid lastbryggor.

Miljösmarta spisar och pellets första hållbarhetsspåret

En annan utmaning som upptar en del av Per Löfbergs tankar är de miljösmarta matlagningslösningar han varit med och utvecklat tillsammans med en kompanjon. Bakgrunden är de problem matlagning och uppvärmning i tredje världen medför, både vad gäller behovet av energi, avskogning och de skadliga utsläpp som inklusive koloxidförgiftning medför för tidig död. I stora delar av Afrika står t ex ved- och koleldning för 80 procent av energikonsumtionen och Pers och kompanjonens idé var att nyttja restbiomassa till pellets som bränsle i rent brinnande spisar.

– Vi tänkte cirkulärt tidigt och skapade ett bolag 2012 för att kommersialisera konceptet. Kompanjonen bor sedan länge i Zambias huvudstad Lusaka och arbetar heltid med bl a expansion till Malawi och Mocambique, samt med att lansera en ny sensorstödd uppkopplad matlagningsspis vi utvecklat tillsammans med Zenit Design i Malmö och Zemission i Lund. Själv sitter jag i styrelsen och håller i en del svenska och danska kontakter.

Bolaget i Zambia har startats med stöd av bl a Danir. Det heter SupaMoto (supamoto.co.zm), vilket betyder "stark eld" på de lokala bantu-språken, och säljer både pellets, kaminer och solceller.

Skådespelarkarriären som bisyssla

Efter utbildningen i Danmark hade Per Löfberg skådespeleriet som huvudsyssla under tio år. Idag tar han gärna uppdrag, men jagar ej aktivt nya roller. Senast sågs han i TV-produktionen Gåsmamman.

– Det är en enorm förmån att få chansen att löpande försöka balansera tre olika former av utmaningar. Jag är glad över den 90-procentiga tjänsten på Innovation Skåne och miljön här i Medicon Village som ger mig en plattform där jag utvecklas och trivs. Samtidigt kittlas jag av entreprenörskapet med spisar och energilösningarna och stimulerar fantasin när jag skådespelar.

Framöver räknar han med att fortsätta engagera sig i Innovation Skånes fokusområde "mobilitet", där EVolution Road ingår. Samtidigt är han inte främmande för nya utmaningar inom Innovation Skånes övriga fokusområde "vård" och "mat", vilka ligger närmare Medicon Villages fokus på life science. Mycket talar därmed för att vi kommer att få anledning att uppmärksamma Per Löfberg fler gånger, i andra sammanhang.