Events

Do not own room at Medicon Village
"Öka din genomslagskraft" En kurs för dig som vill stärka din positiva pondus och agera med större genomslag i dina samtal och möten på jobbet.
"Presentera och övertyga" En praktisk retorikkurs för dig som håller presentationer och vill stärka förmågan att informera, engagera och påverka.
"Kommunicera klokt i ledarrollen" En hands-on individanpassad kurs för dig som leder och vill motivera andra, skapa dialog och tydligare kommunikation.